Filet Divers vzw

Kansen voor iedereen

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Filet Divers is gehuisvest in het Kansenhuis van Bond zonder Naam.

Wat we doen

Onthaal en ontmoeting

Ontmoetingsruimte

Groepswerk

Samen naar oplossingen zoeken

Sociale Dienst BZN

hulpverlening elke donderdagochtend

Filet Divers Kompas

Nederlands verbeteren voor werkzoekenden

Filet Divers Talent

Doorstroomkansen verbeteren

WoW

Women & Work

Uitstappen

Betaalbaar vrijetijdsaanbod

Boetiek

Tweedehandswinkel

Nederlandse conversatie

Nederlandse taal oefenen

Kookproject

Samen een lekkere maaltijd koken

Nieuws van Filet Divers

Wie zijn we?

Waarom Filet Divers?

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het leven te ervaren, met nefaste gevolgen voor het zelfwaardegevoel.

Hoe werkt Filet Divers?

  • Filet Divers creëert een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen.
  • Filet Divers focust op activiteiten die het doelpubliek energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden zelf te overwinnen.
  • Filet Divers countert het lage zelfbeeld via verbindende activiteiten, focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk.
  • Filet Divers brengt kansarmen en de maatschappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid.
  • Filet Divers werkt via innovatieve projecten en vrijwilligerswerking aan sensibilisering naar de politiek toe, met het oog op structurele verandering.

Wat bereikt Filet Divers?

Filet Divers verbindt, versterkt, emancipeert, geeft een stem en perspectief aan mensen in armoede en gaat van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie