Doorstroomkansen verbeteren

Filet Divers Talent

  • De deelnemers ontdekken, benoemen en versterken hun talenten, competenties en mogelijkheden in de maatschappij.
  • De vrijwilligerscoach geeft ondersteuning in hun zoektocht.
  • Samen wordt er gezocht naar doorstroom in een andere vorm van activering (bv. trajectbegeleiding/ opleiding/ werk/ ander vrijwilligerswerk).
  • Deze ondersteuning kan bestaan uit coaching- en talentgesprekken.
  • Er wordt ook vorming gegeven rond opleidingen, diensten, werk zoeken en tewerkstelling.
  • Er zijn computersessies met de focus op werk zoeken.
  • Er is individuele ondersteuning tijdens het solliciteren.

Doelgroepvrijwilligers bewuster maken van hun talenten en competenties, helpt hen hun zelfvertrouwen te verhogen en hun zelfbeeld te versterken. Dit geeft meer doorstroomkansen.

Voor meer info contacteer ons via info@filetdivers.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie