Samen naar oplossingen zoeken

Groepswerk

Mensen in armoede ervaren vaak moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. Zij komen drempels tegen op hun weg naar bepaalde diensten en voorzieningen of in het nastreven van hun rechten. Een gebrek aan kennis en vaardigheden bemoeilijkt het overwinnen van deze drempels.

Filet Divers wil zijn bezoekers hierin ondersteunen én het woord geven. In de groepswerking beluisteren mensen elkaars ervaringen en worden ze geïnformeerd. Ze zoeken samen naar oplossingen en gaan in overleg met partners om structurele veranderingen in de samenleving teweeg te brengen.

Momenteel werken we binnen onze groepswerking rond 4 thema’s:

· Kruispunt armoede migratie

In de organisatie ontmoeten we vooral mensen die leven in armoede én die een migratieachtergrond hebben. In het project 'kruispunt armoede migratie' bouwen we kennis op over deze specifieke groep. De dubbele uitsluiting vraagt erkenning en heeft ook eigen antwoorden nodig. We geven vormingen om deskundigheidbevordering bij partners en beleid te vergroten en we werken aan betere representatie in dialoog met beleid of media.

· Coaching voedselpunten

De groepswerking van Filet Divers engageert zich, in samenwerking met STA-AN vzw, om een tiental voedselpunten in Antwerpen te coachen met als doel een meer klantversterkende werking. Een voedselpunt is een voedselbedeling (waar mensen gratis voedsel kunnen krijgen) of een sociale kruidenier (waar mensen aan lagere prijzen kunnen winkelen, zoals bij Filet Divers). Mensen die leven in armoede gaan samen met de coach naar de voedselpunten en krijgen tijdens verschillende sessies de kans om inbreng te doen en ervaringen te delen. Zo wordt de ervaringskennis van de bezoeker meegenomen als noodzakelijk puzzelstuk in de zoektocht naar verbetering.

· Mensen zonder wettig verblijf

Ook in Antwerpen wonen er mensen zonder wettig verblijf. Over de positie van deze groep mensen is er voorlopig geen maatschappelijke consensus.

Als Filet Divers vinden we het belangrijk om in deze debatten ook plaats te geven aan de stem van de groep mensen over wie het gaat. Omdat ook hun mening en hun ervaring belangrijk is om deze moeilijke gesprekken überhaupt te kunnen voeren. Omdat deze groep extra kwetsbaar is maar heel weinig gehoor krijgt. Omdat ook zij stuk voor stuk gewoon mensen zijn, inwoners van deze stad.

Met de werking mensen zonder wettig verblijf willen we de dialoog met de samenleving mogelijk maken, een veilige plaats creëren waar ontmoeting en gesprek altijd kan. Omdat we geloven dat we alleen samen tot de best mogelijke oplossingen kunnen komen.

· Digitale inclusie

Samen met mensen in armoede gaan we op zoek naar de digitale drempels waar ze dagelijks op botsen.

Dit doen we onder andere door de uitbouw van een good practice in de eigen organisatie. Door het aanbieden van laptops, digitale ondersteuning, een goede internetverbinding en vormingen op maat, krijgen we van de klanten én deelnemers waardevolle input over actuele drempels. We zoeken binnen het groepswerk naar mogelijke oplossingen en testen deze uit. Dit traject herhalen we tot we werkende oplossingen hebben gevonden.

Daarnaast gaan we in traject met partners. Met alle know-how van onze good practice op zak, kunnen we partners ondersteunen in het detecteren van struikelblokken. We brengen een armoede-sensitieve blik binnen door bv. hun aanbod uit te testen, dialoogmomenten te organiseren, een armoedetoets te doen, … We geven waar wenselijk ook vorming op maat over armoede en digitalisering. Zo zorgen we samen voor een meer (digitaal) toegankelijk Antwerpen.

Voor meer info contacteer ons via info@filetdivers.be.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie